Welcome to Guangdong Ming Jing Stage Equipment Technology Co., Ltd!

Guangdong Ming Jing Stage Equipment Technology Co., Ltd


Wechat: 86 18620505102

FaceBook: @kingkongcontroller

Mr. Huang: 18620506171, 2324721522 

(Jiangsu, Zhejiang, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjia, Jian)

Mr. Lin18620500182, 3509216293 

(Beijing, Tianjin, Hebei, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Heilongjiang)

Miss Ning: 18620506697, 2755988360 

(Hunan, Hubei, Jiangxi, Anhui, Shandong, Guangxi, Hainan)

Miss Tang: 18620509510, 167337887 

(Shanxi, Henan, Taiwan, Chongqing Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet)


Address: Building C1-2,  Wanyang  Entrepreneurial City,  41 Dawang Avenue,  Dawang HI-TECH Industrial Development Zone,  ZhaoQing City, Guangdong Province